Kategorijos

UAB „Ventmatika“ našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant šiuolaikines valdymo sistemas ir valdymo metodus

UAB „SALDA“ produktyvumo didinimas plečiant eksportą (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-120)

UAB „Ventmatika” nuo 2013 m. kovo iki 2015 m. vasario įgyvendino projektą „UAB „Ventmatika” našumo ir konkurencingumo didinimas diegiant šiuolaikines valdymo sistemas ir valdymo metodus” Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-178. Projektui yra skirta 2007-2013 m. ES struktūrinė parama (suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo – 50 proc. iki 16631,43 EUR tinkamų išlaidų), pagal priemonę „Procesas LT”. UAB „Ventmatika” konkuruoja rinkoje stiprindama veiklos efektyvumą, kurio viena iš sudedamųjų dalių yra veiklos procesai. Iki šiol įmonėje esantys procesai nebuvo standartizuoti bei optimizuoti. 2013 m. lapkričio 20 d. pasirašyta paslaugų sutartis su UAB “Kvalitetas”, kuri padėjo pasirengti standartų diegimui įmonėje. Pravesti mokymai visiems darbuotojams, supažindinant su integruota valdymo sistema, išduoti pažymėjimai. Vidaus auditoriais apmokyti 7 įmonės darbuotojai, galėsiantys atlikti vidaus auditus (išduoti 7 pažymėjimai). Parengti integruotos vadybos sistemos dokumentai (procedūros, integruotos kokybės vadovas, formos, vizija, misija, politika). Atlikti procesų vidaus auditai, išorinis pirminis ir sertifikacinis auditai. UAB „Ventmatika“ 2014 m. rugpjūčio mėn. gavo ISO 9001 kokybės vadybos, ISO 14001 aplinkos apsaugos, OHSAS 18001 darbuotojų saugos ir sveikatos standartų sertifikatus. Įmonėje taip pat įdiegtas LEAN valdymo metodas  taikant 5S, Kaizen, Vertės srauto metodus. Ženkliai patobulintas žaliavų ir komponentų užsakymų procesas, sukurti užsakymų valdymo įrankiai, tobulintas sandėliavimo procesas – likučiai žiūrimi ir trūkumai stebimi pagal kanban sistemą. Didelis dėmesys skirtas gamybos efektyvumui didinti, gamybos planavimui, kasdien pildomas dienos gamybos planas kontroliuoti gamybos apkrovimą, suplanuoti ir perduoti užduotis visai grandinei nuo komplektavimo iki sandėlio, produkcijos paruošimo išvežimui. Didelė laiko dalis buvo skirta kokybiniams procesams tobulinti, sukurti gaminių rinkimo ir tikrinimo standartai, tikrinimo stendai. Kadangi LEAN yra nenutrūkstamas veiklos tobulinimo procesas, toliau įmonėje ieškoma būdų paspartinti gamybos procesą, užtikrinti optimalią gaminių kokybę, tobulinti kitus su žaliavų užsakymu, sandėliavimu, komplektavimu susijusius procesus.

Naujausi straipsniai

Comments

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *