Kategorijos

Saulęs jegainės įrengimo procesas

saules baterijos soltechSaulės jėgainės statyba ir įteisinimas Lietuvoje nėra labai sudėtingas procesas. Soltech klientams nereikia rūpintis dokumentų tvarkymu. Soltech kvalifikuotas personalas konsultuoja visais susijusiais klausimais bei padeda gauti visus reikiamus leidimus ir licencijas, taip pat parengtą projektą suderina su visomis valstybinėmis institucijomis.

Apsisprendus statyti saulės elektrinę labai svarbu iškarto nuspręsti kas bus elektrinės savininkas bei kur bus vykdomos statybos, kadangi vėliau šių sprendimu bus nebegalima pakeisti. Apsisprendus kreipiamasi į LESTO dėl išankstinių salygų išdavimo. LESTO išankstinės sąlygos yra neįpareigojantis LESTO paliudijimas kad pasirinktoje vietoje yra (bus) techninės galimybės prijungti nurodyto galingumo saulės elektrinę prie LESTO tinklo.

Kartu su prašymu pateikiami tokie dokumentai:

 Privatiems asmenims:

1. Nuosavybės arba nuomos (panaudos) teisę į nekilnojamąjį turtą įrodančius dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre arba notaro patvirtintą prekybos ir (ar kitą) sutartį, nuomos (panaudos) sutartį, įregistruotą VĮ Registrų centre.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas arba kortelė).

3. Norato patvirtintą įgaliojimą atstovauti savininkui, jei kreipiasi ne savininkas, o įgaliotas asmuo.

4. Žemės sklypo, kuriame yra objektas (pastatas), ribų planą (1:500 mastelio).

5. Situacijos planą su nedidesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste su ne mažiau nei 4 koordinaciniais taškais.

Verslo klientams:

1. Nuosavybės arba nuomos (panaudos ) teisę į nekilnojamąjį turtą įrodančius dokumentus – pažymėjimą apie nekilnojamojo daikto ir daiktinių teisių į jį įregistravimą Nekilnojamojo turto registre arba notaro patvirtintos prekybos (ar kitos) sutarties, nuomos (panaudos) sutarties, įregistruotos VĮ Registrų centre.

2.1. Juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

2.2. Atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (pasas arba kortelė).

2.3. Juridinio asmens rekvizitų (atstovo vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas, telefono numeris, adresas, banko rekvizitai ir kt.)

3. Jei jreipiasi ne įmonės vadovas – įmonės vadovo patvirtinto įgaliojimo atstovauti juridiniam asmeniui.

4. Žemės sklypo, kuriame yra objektas (pastatas), ribų planą (1:500 mastelio).

5. Situacijos planą su nedidesniu kaip 1:10000 masteliu kaime ir 1:500 masteliu mieste su ne mažiau nei 4 koordinaciniais taškais.

Svarbu: jūsų nuosavybės arba nuomos (panaudos) teisė į elektrinės statybos vietą turi atsispindėti NT Registro išraše, t.y. nuomos/panaudos sutartis turi būti registruota!!

Gavus iš LESTO išankstines sąlygas, kreipiamasi į Energetikos Ministeriją su prašymu išduoti “Leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus”, arba trumpiau- Leidimą plėtrai (LP). LP prasmė – LR vyriausybės leidimas statyti saulės elektrinę ir pažadas, kad ją pastačius laiku (LP galiojimo terminas – 24 mėn.) visa elektrinės pagaminta elektros energija 12 metų bus superkama tuo supirkimo tarifu, kuris galiojo LP išdavimo dieną.

Kartu su prašymu išduoti LP pateikiami tokie dokumentai:

 JURIDINIAM ASMENIUI:

1. Pasirašytas įgaliojimas atstovauti kliento interesus (jei kreipiasi ne elektrinės savininkas)

2. Įmonės įregistravimo pažymėjimo kopija

3. Pažymos (VMI, Sodra, Muitinės departamentas)

4. Įsipareigojimai:

– Įsipareigojimas vykdyti leidimu reglamentuojamos veiklos sąlygas

– Įsipareigojimas tenkinti elektros energijos, įrenginių ir su jais susijusios įrangos saugumo bei patikimumo reikalavimus bei papildoma informacija kaip bus tenkinami šie reikalavimai

– Įsipareigojimas vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus bei informacija kaip jie bus tenkinami

5. Licencijos bei leidimai:

–          Įmonės ir jos filialų licencijų bei leidimų sąrašas

–          Įmonės ir jos padalinių licencijų bei leidimų, kurių galiojimas panaikintas, sąrašas

–  Įmonės licencijų bei leidimų, kuriuos išduoti prašymai tebėra nagrinėjami, sąrašas

–  Įmonės prašymų išduoti licencijas bei leidimus, kurie buvo nepatenkinti, sąrašas sąrašas

6. Išankstinės galiojančios (išduotos pareiškėjo vardu) LESTO prisijungimo sąlygos.

7. Dokumentai įrodantys ŽEMĖS IR PASTATO naudojimo teisinį pagrindą – Nekilnojamo turto registro išrašas

8. Jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas- žemės sklypo nuomos/panaudos sutartis, būtinai užregistruota Registrų centre

9. Jeigu kreipiasi ne žemės sklypo savininkas – savininko sutikimas statyti ir eksploatuoti saulės jėgainę sklype ne trumpiau kaip 20 metų

10. Teritorijos planas, žemėlapis ar kitokio pavidalo informacija: teritorijos žemėlapis iš kurio matyti planuojamos statyti elektrinės geografinė padėtis, jos prijungimas prie elektros tinklų, padėtis artimiausio elektros tinklo atžvilgiu (nurodyta oro linja, transformatorių pastotė) bei sklypo nuosavybės ribos

11. Įmonės valdymo struktūra

FIZINIAM ASMENIUI:

1. Notariškai patvirtintas įgaliojimas atstovauti kliento interesus

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija

3. Pažymos  (VMI, Sodra, Muitinės departamentas)

4. Įsipareigojimai:

– Įsipareigojimas vykdyti leidimu reglamentuojamos veiklos sąlygas – PARUOŠIA Solet Technics, klientas pasirašo.

– Įsipareigojimas tenkinti elektros energijos, įrenginių ir su jais susijusios įrangos saugumo bei patikimumo reikalavimus bei papildomą informaciją kaip bus vykdomi šie reikalavimai

– Įsipareigojimas vykdyti aplinkos apsaugos reikalavimus bei informacija kaip jie bus tenkinami – PARUOŠIA Solet Technics, klientas pasirašo.

5. Licencijos bei leidimai:

– Licencijų bei leidimų, kurių galiojimas panaikintas, sąrašą

– Licencijų bei leidimų, kuriuos išduoti prašymai tebėra nagrinėjami, sąrašą

– Licencijų bei leidimų, kuriuos išduoti prašymai buvo nepatenkinti, sąrašą

6. Išankstinės galiojančios (išduotos pareiškėjo vardu) LESTO prisijungimo sąlygos.

7. Dokumentai įrodantys ŽEMĖS IR PASTATO naudojimo teisinį pagrindą – Nekilnojamo turto registro išrašas

8. Jei kreipiasi ne žemės sklypo savininkas- žemės sklypo nuomos/panaudos sutartis, būtinai užregistruota Registrų centre

9. Jeigu kreipiasi ne žemės sklypo ar pastato savininkas – savininko sutikimas statyti ir eksploatuoti saulės jėgainę sklype ar ant jam priklausančio pastato stogo, ne trumpiau kaip 20 metų

10. Teritorijos planas, žemėlapis ar kitokio pavidalo informacija: teritorijos žemėlapis iš kurio matyti planuojamos statyti elektrinės geografinė padėtis, jos prijungimas prie elektros tinklų, padėtis artimiausio elektros tinklo atžvilgiu (nurodyta oro linja, transformatorių pastotė) bei sklypo nuosavybės ribos

Svarbu atkreipti dėmesį, jog daugelis dokumentų turi ribotą galiojimo laiką – Registro išrašai, pažymos, LESTO išankstinės sąlygos

Gavus iš Energetikos Ministerijos LP kreipiamasi į LESTO kad gauti prisijungimo sąlygas.

Prisijungimo sąlygos (skirtingai negu išansktinės sąlygos) jau yra įpareigojančios, t.y. LESTO įsipareigoja pagal šias sąlygas suprojektuotą ir pastatytą saulės elektrinę prijungti prie tinklo.

Pagal LESTO išduotas prisijungimo sąlygas ruošiamas elektrinės projektas. Paruošus projektą jis derinimas su LESTO ir kitomis institucijomis, kurios reikalaujauja leidimų (TEO, Lietuvos dujos, Vandentiekis, savivaldybė ar kt.) Suderinus projektą su LESTO pasirašoma sutartis dėl “Prijungimo paslaugos”. Pasirašius šią sutartį LESTO pusėje inicijuojamas prijungimo darbų atlikimas pagal projektą.

Pagal suderintą projektą vykdoma elektrinės statyba. Pastačius elektrinę ir paruošus visą reikalingą techninę dokumentaciją, elektrinė priduodama Valstybinei Energetikos Inspekcijai. Tai atlikus ir gavus VEI pažymą- kreipiamasi į Energetikos Ministeriją dėl leidimo gaminti elektros energiją išdavimo. Kreipiantis reikalingi visi tie patys dokumentai, kurių reikėjo ir kreipiantis dėl LP išdavimo. Taip pat reikia pateikti anksčiau išduotą LP.

Kreipkitės į saulės jėgainių įrengimo profesionalus http://www.soltech.lt

Solet saules baterijos

Naujausi straipsniai

reikia hostingo?

Comments

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *